Z DIGITALIZACIJO POSLOVANJA SO V HOTELU CROWNE PLAZA BELGRADE KORAK PRED KONKURENCO

Kriza je med epidemijo najbolj prizadela prav turizem..

Turistična dejavnost je ena izmed mnogih, ki bo ob koncu epidemije potrebovala temeljito preobrazbo in prilagoditev novim trendom. Digitalizacija bo pri tem igrala pomembno vlogo, saj so se potrebe in življenjski slog turistov spremenile. Generacija turistov, opremljenih s pametnimi telefoni in prenosniki pričakujejo informacije na dlani, kadarkoli in od koderkoli.

.. zato je digitalizacija poslovanja postala nujna!

To se bo izrazito pokazalo v hotelirstvu, kjer bodo hoteli v prihodnosti morali postati tehnokratski kraji z inteligentno integriranimi digitalnimi elementi, ki bodo gostom nudili edinstveno izkušnjo. Trend bo predstavljala personalizacija storitev, ki bo gostu na podlagi podatkov, ki jih je hotelu v preteklosti zaupal,  ponudila točno take storitve, ki so mu všeč. Poudarek bo torej na tehnoloških rešitvah, ki so dostopne na vseh platformah in operacijskih sistemih in ki za namestitev in uporabo ne zahtevajo velikega tehničnega predznanja.

Drugi, a nič manj pomemben aspekt digitalizacije v hotelirstvu bo  prestavljala digitalizacija internih procesov, zaradi katerih bo delovanje hotela potekalo hitrejše, bolj gladko in bo zaposlenim prihranilo čas, hotelu pa denar.

digitalizacija poslovanja hotel Crowne Plaza

Kako se v praksi s tem spopadajo hoteli?

Hotel Crowne Plaza v Beogradu se je že pred obdobjem epidemije odločil zavihati rokave in s pomočjo partnerjev HC Center in Canon Therefore digitaliziral procese, zaradi katerih so zaposleni in vodstvo izgubljali največ časa ter posledično denarja. Tri področja so jim predstavljala še poseben izziv:

  • Naročilnice: zaradi nadzora stroškov morajo v hotelu vsako naročilnico zabeležiti, proučiti in odobriti štiri osebe ali oddelki, kar je precej zamudno.
  • Investicijski izdatki (CapEX): Naložbe, večje od 20.000€ morajo potrditi izvršni in finančni direktor. Potrjevanje je bilo tako časovno zelo potratno.
  • Samoocenjevanje kontrol: Nadzorovanje kakovosti je kompleksno področje, ki zajema vidik financ, nabave in investicijske tehnologije. Obsega 90 kontrolnih vprašanj, na katere je potrebno redno odgovarjati, kar je zaposlenim predstavljalo precejšen časovni ter organizacijski izziv.

Kako je hotelu v manj kot letu tudi z našo pomočjo uspelo  digitalizirati vse tri pomembne procese? Odgovor najdete v študiji primera: 👇

Študija primera – Hotel Crowne Plaza Belgrade