POSLOVANJE V OBLAKU – uporabnik plača le toliko, kolikor porabi

Moramo priznati, da se digitalizacija in modernizacija sveta odvijata zelo hitro in se kažeta v vseh porah našega življenja. To sili številne organizacije v konstantno vlaganje v nove informacijske vire in tehnologije.

 

Ugotavljamo, da tradicionalni načini niso več dovolj

Pri tradicionalni modelih podjetja vlagajo v lastno infrastrukturo. Ker so z večanjem potreb vse bolj potrebne tudi nadgradnje infrastrukture, se slej kot prej vsakdo začne spopadati z upravljanjem ločenih rešitev znotraj lastne hibridne infrastrukture, kar največkrat vodi v pomanjkanje nadzora in pregleda nad tveganji in stroški. Obenem je potrebno lastno infrastrukturo tudi namestiti vzdrževati, kar dodatno obremeni proračun podjetja.

HC Cloud: poslovanje v oblaku je rešitev za tovrstne izzive

V HC Centru smo prav zaradi zapletov lastne infrastrukture podjetij razvili IT rešitev HC Cloud, ki temelji na modelu porabe (consumption-based business models – CBBM). Taki modeli nam omogočajo uporabo (in s tem tudi plačilo) le toliko informacijskih virov, kot jih potrebujete. To vodi v lažjo in bolj fleksibilno prilagoditev podjetja na različne razmere, kar v veliko primerih šteje kot precejšna konkurenčna prednost.

Hkrati nam poslovanje v oblaku daje tudi mnogo večji nadzor nad celotnim IT okoljem, zasebnostjo in varnostjo. Vse to prispeva h večji usklajenosti med vodstvom, zaposlenimi in IT oddelkom in odstranjuje dodatne ovire, ki se pojavljajo pri prav vsaki potrebni digitalizaciji podjetja.

 

HC CENTER - poslovanje v oblaku - HC Cloud

Glavne prednosti IT rešitve HC Cloud:

 • Poslovanje v oblaku ponuja fleksibilnost ter nadzor, varnost in zanesljivost infrastrukture v našem naprednem podatkovnem centru;
 • Prilagodljivost in okretnost HC Clouda zagotavlja, da se podjetje hitro odziva na spreminjajoče se poslovne potrebe;
 • sposobnost hitrega širjenja “neomejenih” virov informacijske infrastrukture pomeni, da lahko oddelek za informacijsko tehnologijo odgovori na več različnih vrst poslovnih zahtev;
 • zmanjšuje skupnih stroškov informacijske tehnologije, ker se plačujejo le dejansko porabljeni viri;
 • zagotavlja takojšen dostop do novih virov, na katere ni treba čakati;
 • prenos nekaterih (ali vseh) tveganj zaradi nezadostnega ali pretiranega načrtovanja infrastrukture na ponudnika storitev;
 • za nakup informacijske infrastrukture ni začetnih stroškov;
 • odpravlja dolge začetne nakupne cikle informacijske infrastrukture;
 • zagotavljamo najnovejšo tehnologijo, brez velikih naložb;
 • rešitev zmanjšuje potrebe po večkratnih nadgradnjah in prestrukturiranjih strojne opreme;
 • zagotavlja preprost, reden in predvidljiv prehod na novo tehnologijo;
 • in nenazadnje skladnost s potrebni standardi kot so ISO27001,…

 

Če želite izvedeti več o naši IT rešitvi HC Cloud, si lahko preberete tukaj, ali pa nas kontaktirate na prodaja@hc-center.com glede brezplačne analize vašega podjetja in priprave ustreznega plana digitalizacije.

Ekipa HC Center