PREJELI SMO CERTIFIKATA ISO 9001 TER ISO 27001

S ponosom sporočamo, da smo v mesecu maju prejeli dva pomembna certifikata: mednarodni certifikat za vodenje kakovosti ISO 9001, ter certifikat za upravljanje informacijske varnosti ISO 27001.

ISO 9001 in ISO 27001


Certifikat ISO 9001 je zagotovilo za zadovoljstvo naročnikov

Prejetje certifikata potrjuje, da je za nas kakovost na vseh nivojih delovanja izredno pomembna. Velik poudarek dajemo profesionalni obravnavi naročnikov, kredibilni komunikaciji, upoštevanju dogovorjenih rokov, zakonskih predpisov ter se trudimo za čim manjše število reklamacij.

Kakovost načrtujemo, izvajamo in preverjamo, ter jo tako zagotavljamo na vseh področjih poslovanja z usmerjenostjo k preprečevanju napak. Zavezali smo se k nenehnemu izboljševanju, ki pripeva k zadovoljnim strankam, poslovnim partnerjem, zaposlenim ter nenazadnje uspešnemu poslovanju in rasti podjetja.


Certifikat ISO 27001 je zagotovilo za zaščito in varovanje podatkov

Varovanje informacij je za naše naročnike in poslovanje ključnega pomena. Prejetje certifikata potrjuje, da je pri nas področje informacijske varnosti urejeno skladno z najvišjimi standardi, k čemer se zavezujemo tudi v prihodnosti:

  • zagotavljanje varovanja informacij pri izvajanja storitev za naše naročnike,
  • zagotavljanje kakovostne obravnave informacij vseh udeleženih strank pri delovanju in poslovanju podjetja,
  • skladno ravnanje z informacijami (zaupni podatki, osebni podatki, poslovna skrivnost),
  • upravljanje s tveganji in s tem pomembno zmanjševanje verjetnosti uresničitve groženj ter s
  • tem varnostnih incidentov in nastanka škode,
  • ohranjanje in redno izboljševanje načrta za neprekinjeno poslovanje,
  • zagotavljanje visoke ozaveščenosti vseh zaposlenih o varnostnih tveganjih in načinih varovanja,
  • nenehno izboljševanje sistema upravljanja informacijske varnosti.


Zavedamo se odgovornosti glede varovanja informacij pri svojem delu ter poslovanju z dobavitelji in našimi naročniki. Z uvedbo ukrepov pa zagotavljamo nenehno izboljševanje poslovanja.