Varnost omrežij

Podjetja in organizacije vseh velikosti se soočajo z vse bolj kompleksno IT-infrastrukturo, katere ključni člen je tudi omrežje. To postaja čedalje pogostejša tarča napadov kibernetskih kriminalcev, zato mora biti zagotavljanje varnosti v omrežju zagotovo ena izmed prioritet IT oddelka.

Varnostni in omrežni strokovnjaki podjetja HC Center že več desetletij gradimo na znanju o varnih omrežjih. Skozi leta učenja in pridobivanja izkušenj se vedno bolj zavedamo, da je v praksi učinkovita le celovita zaščita omrežja. Zato v prvi vrsti poskrbimo za: odkrivanje naprav in uporabnikov v omrežju, žično in brezžično kontrolo dostopa ter odkrivanje napadov in ustrezno odzivanje.Varnost omrežij


Dostop le zaupanja vrednim napravam in pooblaščenim uporabnikom

Vpogled v dogajanje omrežja in sposobnost odkrivanja anomalij sta minimalno izhodišče za njegovo zaščito. Avtomatizirano dodeljevanje digitalnega odtisa napravam in uporabnikom, profiliranje končnih točk in stalno opazovanje so potrebni za razširjen nadzor naprav in uporabnikov, ki se povezujejo v vaše omrežje. Varnostna rešitev Aruba ClearPass skrbi za zanesljivo identifikacijo vsake v omrežje prijavljene naprave in uporabnika. Nepooblaščeni uporabniki in neznane naprave v omrežju podjetja nimajo kaj iskati.


Napadalce velja aktivno iskati 

Varnost omrežja se prične z razumevanjem, kaj se nahaja in dogaja v omrežju. Omrežna kontrola dostopa (NAC) je zadolžena za dodajanje/povezovanje varnostno preverjenih naprav, dosledno spoštovanje varnostne politike in izjemno hitro ukrepanje v primeru odkritja potencialnih vdorov ali napadov na omrežje.

Zadnje raziskave s področja informacijske varnosti kažejo na zelo slabo varnostno higieno pri večini podjetij. Napadalci v omrežju in sistemih napadenih podjetij v povprečju preživijo skoraj 200 dni preden je napad odkrit. V tem času lahko podjetju povzročijo ogromno škode.


Pomembno je, kako se na napad ali grožnjo odzovete

Skupaj s partnerskim podjetjem F-Secure in rešitvijo Rapid Detection & Response (RDR) podjetjem omogočamo hitro odzivanje na grožnje. Za to skrbi vgrajena avtomatizacija varnostnih mehanizmov, ki deluje na podlagi najnovejših informacij o nevarnostih. Tako zagotavlja zaščito pred naprednimi grožnjami in napadalci, še preden bi ti povzročili škodo.

Ob podpori F-Secure centra za hitro odkrivanje in odzivanje (RDC) rešitev RDR zagotavlja:

  • stalen pregled nad grožnjami in varnostnim stanjem IT-okolja podjetja,
  • hitro odkrivanje morebitnih varnostnih incidentov,
  • hiter odziv skupaj s strokovnimi navodili, kako ravnati v primeru napada.

Rešitve za varovanje omrežij zagotavljamo s partnerjema:

Partnerski_logo_Aruba
Partnerski_logo_FSecure