USPEŠNA REDNA PRESOJA STANDARDOV ISO 9001 TER ISO 27001

S ponosom sporočamo, da smo uspešno zaključili ponovno, zunanjo in neodvisno certifikacijsko presojo za ohranitev certifikatov ISO 9001 za vodenje kakovosti, ter certifikata ISO 27001 za upravljanje informacijske varnosti, kar priča o naši zavezi po ohranjanju kakovostnih storitev ter zaščiti in varovanju informacij.

Kakšno prednost predstavlja uspešna certifikacijska presoja našim naročnikom?

Prejetje certifikata potrjuje, da je za nas kakovost na vseh nivojih delovanja izredno pomembna, naše storitve pa so orientirane na zadovoljstvo naročnikov.

Naši naročniki lahko pričakujejo:

 • profesionalno obravnavo,
 • strmenje k zadovoljstvu naročnikov,
 • kakovostno in kredibilno komunikacijo,
 • upoštevanje dogovorjenih rokov,
 • stalne izboljšave,
 • naravnanost k čim manjšemu številu reklamacij,
 • dobro usposobljen in ozaveščen kader,
 • upoštevanje vseh zakonskih predpisov.

Zavedamo se odgovornosti, ki jo prinaša ravnanje z informacijami naših naročnikov in poslovnih partnerjev. Kot ponudnik storitev v oblaku HC Cloud obdelujemo občutljive podatke naših naročnikov, pri čemer moramo ohranjati visok nivo storitev ter zaupanja.

Našim naročnikom zagotavljamo:

 • varovanje informacij pri izvajanju storitev,
 • kakovostno obravnavo informacij vseh udeleženih strank pri delovanju in poslovanju podjetja,
 • skladno ravnanje z informacijami (zaupni podatki, osebni podatki, poslovna skrivnost),
 • ohranjanje in redno izboljševanje načrta za neprekinjeno poslovanje.

6295 Certifikat 20 Page 3
6295 Certifikat 20 Page 1